Дядій Світлана Василівна

Фахівець в галузі: управління підрозділами та підсистемами закладу освіти; просвітницької і освітньої діяльності в сфері психології; теорії і методики позашкільної роботи; методики викладання у початкових класах закладів загальної середньої освіти.

Професійне кредо: «Щоб мати право вчити інших, треба вчитися самому». «Мудрість вимірюється не досвідом людини, а здатністю його набувати».

Коло професійних інтересів: особистісно-професійне самовдосконалення керівників закладів позашкільної освіти;  розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти; діджиталізація освітнього процесу у ЗПО; технологія і культура командотворення.

Компетентності: здатність до ефективного впровадження стратегій соціального партнерства у закладах позашкільної освіти; делегування повноважень та керівництво освітньою організацією; планування діяльності освітньої організації; організаційне та контрольно-аналітичне моделювання освітнього процесу у закладах позашкільної освіти.

Професійні здобутки: С.В. Дядій є постійним учасником міських, обласних, регіональних та Всеукраїнських  семінарів, вебінарів, практикумів, круглих столів, науково-практичних конференцій тощо  з різних актуалітетів позашкілля.

За ефективне використання і розвиток ресурсів освітнього простору у закладі неодноразово була нагороджена грамотами і подяками від Миколаївської облдержадміністрації та МОН України: Грамота департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, за плідну працю у справі навчання і виховання підростаючого покоління    (Наказ №422-к  від 18.05.2015), Грамота департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, за плідну працю у справі навчання і виховання підростаючого покоління    (Наказ №295-к  від 05.06.2018), Грамота департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, за плідну працю у справі навчання і виховання підростаючого покоління    (Наказ №215-к  від 16.06.2020), Подяка Міністерства освіти і науки України, за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України  (Наказ №296-к від 26.07.2021) та інші.