Бурдинська Олена Іванівна

Фахівець в галузі: освітнього менеджменту; культурно-освітньої роботи; музично-інструментального виконавства; теорії і методики викладання мистецьких дисциплін.

Професійне і творче кредо:  «Сенс  життя – це творчість»

Олена Бурдинська – особистість-лідер, керівник нової генерації освітян.

Стиль управлінської діяльності Бурдинської О.І. відрізняється інноваційним мисленням, орієнтацією на стратегічний розвиток закладу, високою організаційною культурою.

Провідні орієнтири  освітнього менеджменту пані Олени – етичне лідерство, авторитетність у освітньому осередку закладу,  активна життєва і творча позиція.

Коло професійних інтересів: засвоєння нових освітніх реформ, технологій та інших освітніх інновацій в процесі управління закладами позашкільної освіти; практична реалізація компетентнісного підходу у освітній діяльності закладів позашкільної освіти; активізація творчого зростання педагогів у системі позашкільної освіти; розвиток креативних здібностей гуртківців.

Компетентності:  здатність впливати на людей і формувати команду своїх послідовників;  забезпечення ефективної комунікації у колективі; здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності; ефективне здійснення управлінської діяльності в умовах позашкільного освітнього закладу; здатність реалізовувати політику освітнього закладу відповідно до вимог, стандартів державної політики в сфері позашкільної освіти.

Професійні  здобутки:

О.І. Бурдинська – учасник чисельних методологічних,  практичних і творчих конференцій, семінарів, вебінарів, освітніх проєктів; член багатьох журі дитячих мистецьких конкурсів та фестивалів районного рівня; голова педагогічної ради, атестаційної комісії, член методичної ради БТДЮ Інгульського району.

За період перебування на посаді заступника з навчально-виховної роботи та директора закладу, пані Олено виступала ініціатором різних процесів удосконалення, перебудови, переосмислення діяльності закладу.

Управлінський та освітянський авторитет О.І. Бурдинської підтверджують  грамоти, подяки, премії:

  • Подяка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (Наказ від 25.06.2018 №346-к);
  • Подячний лист Виконкому Миколаївської міської ради (педагогічному колективу) 2018р.;
  • Почесна грамота Миколаївської обласної ради (педагогічному колективу) 2018р.;
  • Грамота департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (Наказ від 16.062020 №215-к);
  • Грамота Верховної Ради України  (трудовому колективу) (Наказ №691-к від 22 вересня 2020) та ін.