Барвінок Ірина Віталіївна

Фахівець в галузі: музичного виконавства; культурно-освітньої роботи; дошкільної, початкової та позашкільної освіти; редакційно-коректорської діяльності; формування інформаційного контенту.

Професійне кредо: «Зона зростання замість зони комфорту. Будь-які зміни несуть із собою нові можливості».

Коло професійних інтересів: проблеми  формування духовності особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами мистецтва; професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної, початкової  та позашкільної освіти; технологія і педагогіка навчання предметам художньо-естетичного циклу.

Компетентності: здійснення навчальної роботи (читання лекцій, проведення семінарів, практичних занять тощо); організація науково-дослідної роботи; розробка, укладання  і рецензування навчально-методичної документації та літератури;  наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти; дослідження та побудова моделей навчання і виховання у різних ланках освіти; організація освітнього процесу у закладах вищої та позашкільної освіти.

Професійні  здобутки: науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання», доцент кафедри психології та педагогічної освіти; науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України;  член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці; автор понад 50 наукових праць, серед яких: навчальні посібники, наукові статті, тези, матеріали конференцій тощо; організатор і учасник чисельних Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. І.В.Барвінок є головою методичної ради закладу.